Σχετικά με εμάς

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι μαθητές με συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές δυσκολίες (από εδώ και περά θα αναφέρονται ως ΣΣΜΔ) έχουν χαμηλό κίνητρο μάθησης, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αποχωρήσουν πρόωρα από το σχολείο, να βρεθούν εκτός εργασίας και να διαπράξουν παραβατικές συμπεριφορές όχι μόνο κατά την ενήλικη ζωή τους αλλά και σε ιδιαίτερα νεαρές ηλικίες. Η έρευνα καταδεικνύει ότι όλες οι χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν παρόμοια κοινωνικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό τα υπάρχοντα μοντέλα παρέμβασης δείχνουν ανεπαρκή αποτελέσματα στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, στην ανεργία και στην αντικοινωνική συμπεριφορά.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου παρέμβασης με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της γνωστικής ψυχοθεραπείας και της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας με στόχο την βελτίωση των κινήτρων μάθησης των μαθητών με ΣΣΜΔ για να προληφθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως ΠΕΣ). Ο σκοπός αυτού του μοντέλου είναι μια ακριβής αναγνώριση των αναγκών των μαθητών, δηλ. του περιεχομένου το οποίο καθορίζει τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των μαθητών. Το έργο επιδιώκει την επέκταση του μοντέλου στις σκέψεις των παιδιών, επιτρέποντας στους μαθητές να μετατρέψουν τις σκέψεις τους και έτσι να μετατρέψουν τους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών τους χρησιμοποιώντας θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Η μέθοδος θα αυξήσει την εσωτερική κινητοποίηση των μαθητών με ΣΣΜΔ ώστε να επέλθουν συμπεριφορικές αλλαγές.

Το έργο θα διαμορφώσει τα εξής πνευματικά προϊόντα:

ΠΠ1:  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΠ2: ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΣΜΔ
ΠΠ3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΠ4: ΠΑΧΝΙΔΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΣΜΔ

Το έργο προβλέπεται να προσεγγίσει πάνω από 500 άτομα από τις σχετιζόμενες ομάδες και τις ομάδες – στόχους: θα εκπαιδευτούν 100 μέντορες, θα εμπλακούν 75 εκπαιδευτικοί και διευθυντικά στελέχη, 80 μαθητές με ΣΣΜΔ και πάνω από 250 ενδιαφερόμενοι.