1. MOKINIO POREIKIŲ ANALIZĖS PRIEMONĖ
Mokinių profilio analizės priemonės (SPAP) sukūrimo tikslas – nustatyti ir suprasti mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sunkumų, emocinių, gilesnes elgesio ir mokymosi problemų priežastis, kurios susijusios su ankstyvo pasitraukimu iš mokyklos ir priklausymu rizikos grupei, socialine atskirtimi ir žema mokymos motyvacija. SPAP, kaip ir kitus intelektualinius produktus, galės naudoti švietimo įstaigų specialistai (psichologai, pedagogai, specialieji pedagogai, mokytojai, socialiniai darbuotojai ir kt.).

2. MOKYMOSI MOTIVACIJOS SKATINIMO INTERVENCIJOS MODELIS
Projekto idėjinį pagrindą sudaro mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sunkumų, intervencijos modelis. Modelio tikslas – sukurti psichopedagoginį metodą, kuriuo siekiama didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir socialinę įtrauktį.

3. MOKYMOSI MOTIVACIJOS SKATINIMO INTERVENCIJOS MODELIO MOKYMO PROGRAMA
Šio rezultato tikslas – parengti studentų intervencijos modelio mokymo programą, kurioje bus pateikta informacija apie tai, kaip naudoti sukurtus intelektinius produktus.

4. SUŽAIDYBINTA MOKYMOSI APLINKA
Mokomoji medžiaga bus patalpinta sužaidybintoje internetinėje aplinkoje, tokiu būdu atliepiant XXI amžiaus mokinių ir mokytojų poreikius, siekant pateikti medžiagą, kuri būtų prieinama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, taip pat sumažinant spausdinimo ir turinio atnaujinimo išlaidas. Sukurta sužaidybinta aplinka bus parengta projekto partnerių kalbomis (lietuvių, graikų, italų, bulgarų, vokiečių, anglų kalbomis), o po projekto pabaigos bus sudaryta galimybė įtraukti ir kitas papildomas kalbas.