Συνεργασία

Συντονιστής του έργου:

  • Πανεπιστήμιο του Σιαλιάι  (Siauliai University) Σιαλιάι (Siauliai), Λιθουανία.

Συνεργάτες:

  • Ινστιτούτο Κινητών Τεχνολογιών για την Εκπαίδευση και των Πολιτισμό (Institute of Mobile Technologies for Education and Culture), Λιθουανία.
  • Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής  Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδα.
  • Ίδρυμα St. Zeno (St. Zeno Institution), Κίρχσεν (Kirchseeon), Γερμανία
  • Εθνικό Ίδρυμα Επαγγελματιών Εργαζόμενων με Ανθρώπους με Αναπηρία (National Association of Professionals Working with PwDS), Βουλγαρία