Представяне на проекта Sheldon по време на Международна конференция, проведена в Анкара

На 13.06.2019 г. университет „Ялардум Беязит“ организира Международна конференция за подкрепа на учители за работа с ученици със специални образователни потребности. В конференцията взеха участие повече от 130 души – обучители, учители, хора със и без увреждания, представители на НПО, представители на регионалните власти, обучители по ПОО, преподаватели.

Вашият коментар