Представяне на Sheldon по време на международната конференция T E S I в Пловдив

Екипът на НАРХУ популяризира крайните резултати от проекта Sheldon по време на конференция, проведена на 31.10.2019. Тя беше посветена на Адаптивна персонализирана система за създаване на инструменти за изразяване и социално включване на ученици с речеви комуникационни увреждания. Сред присъстващите бяха директори на училища, учители, разработчици на помощни технологии за ученици със СОП, студенти, психолози, представители на Министерството на образованието  и други, общо около 70 присъстващи.


Вашият коментар