Проект Sheldon бе разпространен на Международна научна конференция в Пловдив, България

Международната научна конференция „Създаване на по-добър живот за деца и възрастни с интелектуални затруднения“ се проведе между 17-19.06.2019 г., организирана от Пловдивския университет “П. Хилендарски”. Присъстващите бяха 110, сред които академици, учители, психолози, студенти в областта на педагогиката, трудови терапевти, обучители, социални работници, експерти на неправителствени организации.

Вашият коментар