Kонсорциум

Партньорският консорциум е съставен от 3 висши образователни институции в областта на социалните науки (Литва, Италия, Гърция), 2 организации в областта на информационните технологии (Литва) и иновативната педагогика (Литва, България) и една професионална гимназия с експертиза в преподаването на ученици със специални образователни потребности.

Координатор на проекта:
Шауляйски Университет (Siauliai University), Шауляй, Литва

Партньори:
Institute of Mobile Technologies for Education and Culture, Литва
AIAS Bologna Onlus, Италия
Institute for Narrative Therapy and Community Work-Greece and Cyprus, Гърция
Stiftung St. Zeno Institution Kirchseeon, Германия
Национална асоциация на професионалистите работещи с хора с увреждания, България