Представяне на Sheldon по време на международната конференция T E S I в Пловдив

Екипът на НАРХУ популяризира крайните резултати от проекта Sheldon по време на конференция, проведена на 31.10.2019. Тя беше посветена на Адаптивна персонализирана система за създаване на инструменти за изразяване и социално включване на ученици с речеви комуникационни увреждания. Сред присъстващите Read More …

Заключителен семинар за експлоатация на резултатите по проект Sheldon

НАРХУ организира заключително събитие по проекта, озаглавено „Осигуряване на експлоатация и устойчивост на резултатите на Sheldon“. Основната цел беше да се предоставят на участниците окончателните версии на разработените интелектуални резултати, както и да се потвърдят вече постигнатите споразумения за експлоатация Read More …

Разпространение на проекта Sheldon по време на конференция „Изграждане на приобщаваща младежка общност чрез развлекателни дейности“

На 05/07/2019 Пловдивският университет „П.Хилендарски“ организира международна конференция, на която НАРХУ промотира крайните резултати по проекта Sheldon. Участниците бяха 125, сред тях младежи с и без увреждания, младежки работници, представители на НПО- та, обучители, студенти, учители, психолози и държавни експерти.

Представяне на проекта Sheldon по време на Международна конференция, проведена в Анкара

На 13.06.2019 г. университет „Ялардум Беязит“ организира Международна конференция за подкрепа на учители за работа с ученици със специални образователни потребности. В конференцията взеха участие повече от 130 души – обучители, учители, хора със и без увреждания, представители на НПО, Read More …

Проект Sheldon бе разпространен на Международна научна конференция в Пловдив, България

Международната научна конференция „Създаване на по-добър живот за деца и възрастни с интелектуални затруднения“ се проведе между 17-19.06.2019 г., организирана от Пловдивския университет “П. Хилендарски”. Присъстващите бяха 110, сред които академици, учители, психолози, студенти в областта на педагогиката, трудови терапевти, Read More …